תנאי השימוש באתר

מטעמי נוחות התקנון כתוב בלשון זכר, אולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 2. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 3. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
 4. הנהלת האתר רשאית לשנות את תנאי התקנון מעת לעת.
 5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 6. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 7. כאשר רושמים תגובה על אישיות ציבורית יש להקפיד שהיא תתייחס אך ורק לאלמנטים מקצועיים ועניינים. אין להפיץ שמועות, חצאי אמיתות או שקרים או לערב בני משפחה וחברים אשר אין להם קשר לביקורת .
 8. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר.
 9. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 10. הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את כל חוות הדעת המוזנות לאתר. אך יחד עם כך באתר מתוקנים מנגנונים שאמורים לסנן קלט מהמשתמש ולסנן באופן מקסימלי תכנים פוגעניים או חוזרנים.
 11. באתר ישנה אפשרות לדרג את התגובות עצמן ע"י כפתור "לייק" וזאת כדי לתת משנה תוקף ואמינות
 12. באתר ישנם מספר מקומות בהם ניתן ליצור קשר עם מנהלי האתר במידה ונחשפת לחומר פוגעני או אם אתה המושא של תוכן פוגעני. במקרה כזה מנהלי האתר ישקלו בחיוב להסיר את החומר הפוגעני בפרק זמן סביר.
 13. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות במקרה שבו תיחשף האנונימיות של משתמש כלשהו שלא באשמת האתר לדוגמה אם בטעות משתמש מסוים העלה פרט מסגיר בתגובה . ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.
 14. הנך מצהיר שאתה מבין שבמקרים בהם התוכן אותו העלאת לאתר יהיה מעורב בהליך משפטי הנהלת האתר תחשוף בפני הגורם המשפטי המוסמך את כתובת האימייל שלך ואת כתובת ה IP ממנה גלשת לאתר.
 15. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים באופן רציף . יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 16. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
 17. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 18. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת שלמותם, מהימנותם,זמינותם, או מכל בחינה אחרת.
 19. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.